Tento web slouží žákům a rodičům ze 7.B jako informační kanál k organizaci školního roku 2016/17.
Dále slouží žákům 6.B, 6.C, 7.A a 8.A k získání informací k předmětům, které jsou v jejich třídách učeny učitelem Vojtěchem Vytiskou.
 
V záložce Užitečné odkazy najdete tipy na webové stránky, které mohou sloužit jak žákům, tak rodičům.